Kalite Politikamız

Şirketimizde, ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getiren ve diğer Yönetim fonksiyonları ile birlikte planlanan ve geliştirilen, müşteri ihtiyaçlarını yerine getiren etkili ve yeterli bir Kalite Sistemi kurulmuş olup ISO 9001 Kalite Güvence Belgemiz bulunmaktadır. Böylece Şirketimiz;

* Bütün faaliyetlerini Müşterilerinin memnuniyeti için organize etmeyi,
* Müşterilerine sağladığı hizmet ve ürünlerin kalitesini sürekli geliştirmeyi,
* Siparişi girilen ürünleri anında teslim etmeyi,
* İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak, ürün ve hizmeti en düşük maliyetle sunmayı,
* Yasal mevzuat ve Teknik şartnamelere uygun çalışmayı,
* Çalışanlarımızın bilinçlenmeleri için Kalite Eğitimlerini organize etmeyi,
* Kaynaklarımızı etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
* Bütün faaliyet sahalarında Kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamayı ve gereklerini yerine getirmeyi esas olarak benimsemiştir.